Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие "Спортни имоти паркинги и гаражи".

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие "Спортни имоти паркинги и гаражи".

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0045
Публикувано на: понеделник, 30 август 2010
Валидно до: понеделник, 04 октомври 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие "Спортни имоти паркинги и гаражи".

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0045

свали като pdf разглеждания: 15350 последна промяна: 15:08:43, 30 август 2010