Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за „Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за „Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0046
Публикувано на: понеделник, 30 август 2010
Валидно до: понеделник, 11 октомври 2010, 16:00

Документация относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас:

1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас.

2 Изграждане на "Улица от о.т.922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас."

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0046

свали като pdf разглеждания: 14457 последна промяна: 17:12:19, 30 август 2010