Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0047
Публикувано на: сряда, 01 септември 2010
Валидно до: петък, 24 септември 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

  • Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. – 2013 г.;
  • Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0047

свали като pdf разглеждания: 18969 последна промяна: 10:48:21, 01 септември 2010