Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0050
Публикувано на: понеделник, 13 септември 2010
Валидно до: понеделник, 25 октомври 2010, 16:00

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.

 

 

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050

свали като pdf разглеждания: 15563 последна промяна: 17:34:49, 13 септември 2010