”Реконструкция на улица “Христо Ботев” и ул.”Цар Петър” – ІІ етап (от ул.”Фердинандова” до ул.”Иван Вазов”), гр. Бургас

”Реконструкция на улица “Христо Ботев” и ул.”Цар Петър” – ІІ етап (от ул.”Фердинандова” до ул.”Иван Вазов”), гр. Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0051
Публикувано на: сряда, 15 септември 2010
Валидно до: четвъртък, 28 октомври 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър" - ІІ етап (от ул. "Фердинандова" до ул. "Иван Вазов"), гр. Бургас

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0051

свали като pdf разглеждания: 15044 последна промяна: 13:39:13, 15 септември 2010