"Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

"Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0052
Публикувано на: петък, 17 септември 2010
Валидно до: четвъртък, 28 октомври 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

2010 г.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0052

свали като pdf разглеждания: 17322 последна промяна: 13:40:06, 17 септември 2010