Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици в гр.Бургас:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици в гр.Бургас:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0053
Публикувано на: вторник, 21 септември 2010
Валидно до: вторник, 02 ноември 2010, 16:00

 

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на улици в гр.Бургас:

ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 к-с "Изгрев”, гр. Бургас;

ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171) ж.к. "Славейков”, гр. Бургас”

.

 

2010 г

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0053

свали като pdf разглеждания: 16608 последна промяна: 17:14:57, 21 септември 2010