Открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

Открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0055
Публикувано на: понеделник, 27 септември 2010
Валидно до: понеделник, 08 ноември 2010, 16:00

Документация за участие в открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване.”За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0055

свали като pdf разглеждания: 11687 последна промяна: 16:47:37, 27 септември 2010