Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране на ново осветление, както следва:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране на ново осветление, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0056
Публикувано на: петък, 01 октомври 2010
Валидно до: петък, 12 ноември 2010, 16:00

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

" Проектиране на ново осветление, както следва: Обект 1. "Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Бургас (сборен)” и Обект 2. "Улично осветление – с. Равнец”.

 

 

2010 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0056

свали като pdf разглеждания: 21550 последна промяна: 17:12:26, 01 октомври 2010