Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води- кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води- кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0057
Публикувано на: вторник, 05 октомври 2010
Валидно до: понеделник, 01 ноември 2010, 16:00

Документация  за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води- кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас.”

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0057

свали като pdf разглеждания: 22317 последна промяна: 18:15:03, 05 октомври 2010