„Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Обект №1109 - „Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна”, жк „Изгрев”, гр. Бургас”; Обособена позиция 2: 1. Обект №1107 - „Улично осветление на обсл

„Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Обект №1109 - „Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна”, жк „Изгрев”, гр. Бургас”; Обособена позиция 2: 1. Обект №1107 - „Улично осветление на обсл

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0058
Публикувано на: петък, 08 октомври 2010
Валидно до: четвъртък, 18 ноември 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции:

Обособена позиция 1:
1. Обект №1109 - "Реконструкция на улично осветление ул. "Транспортна", жк "Изгрев", гр. Бургас".

Обособена позиция 2:
1. Обект №1107 - "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, жк "Меден Рудник", гр. Бургас";
2. Обект №1110 - "Районно осветление парк "Минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас".

Обособена позиция 3:
1. Обект №1105 - "Осветление на пространството пред бл.57, жк "Бр.Миладинови", гр. Бургас";
2. Обект №1106 - "Реконструкция на улично осветление ул. "Перущица" (о.т.24 - о.т.23), жк "Лазур", гр. Бургас".

2010 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0058

свали като pdf разглеждания: 21642 последна промяна: 16:08:40, 08 октомври 2010