„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център –Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.

„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център –Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0059
Публикувано на: петък, 08 октомври 2010
Валидно до: понеделник, 01 ноември 2010, 16:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център- Бургас, ул. "Гладстон" 47- първи етап".

2010 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0059

свали като pdf разглеждания: 22350 последна промяна: 16:51:27, 08 октомври 2010