Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап – Зона плувен басейн”

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап – Зона плувен басейн”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0049
Публикувано на: сряда, 13 октомври 2010
Валидно до: петък, 15 октомври 2010, 11:00

СЪОБЩЕНИЕ: Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з.  "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап - Зона плувен басейн", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 15.10.2010 г. (петък) от 11:00 часа, в Административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, Заседателна зала.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0049

свали като pdf разглеждания: 20366 последна промяна: 17:20:08, 13 октомври 2010