Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

Публикувано на: сряда, 20 октомври 2010
Валидно до: петък, 22 октомври 2010, 14:00

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. – 2013 г. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 22.10.2010 г. (петък) от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала.свали като pdf разглеждания: 4337 последна промяна: 13:56:19, 20 октомври 2010