Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 01 ноември 2010
Валидно до: вторник, 02 ноември 2010, 13:30

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 02.11.2010 г. (вторник), от 13, 30 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала.

 


свали като pdf разглеждания: 4291 последна промяна: 11:23:58, 01 ноември 2010