Съобщение за оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:„Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие „Спортни имоти паркинги и

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:„Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие „Спортни имоти паркинги и

Публикувано на: вторник, 02 ноември 2010
Валидно до: четвъртък, 04 ноември 2010, 11:00

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие "Спортни имоти паркинги и гаражи”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 04.11.2010 г. (четвъртък), от 11, 00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, етаж 2, стая 207.


свали като pdf разглеждания: 3979 последна промяна: 16:40:38, 02 ноември 2010