Съобщение за оповестяване на ценова оферта за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър", гр. Бургас" - ІІ етап

Съобщение за оповестяване на ценова оферта за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър", гр. Бургас" - ІІ етап

Публикувано на: вторник, 09 ноември 2010
Валидно до: петък, 12 ноември 2010, 14:00

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър", гр. Бургас" - ІІ етап, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 12.11.2010г. /петък/ от 14:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” № 26, ет.1, заседателна зала.

 


свали като pdf разглеждания: 3784 последна промяна: 16:51:51, 09 ноември 2010