Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за улично осветление главен път Е І-9 – изхода към КК „Слънчев бряг” – гр. Бургас”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за улично осветление главен път Е І-9 – изхода към КК „Слънчев бряг” – гр. Бургас”.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0061
Публикувано на: сряда, 10 ноември 2010
Валидно до: понеделник, 20 декември 2010, 16:00

                                                                ОБЩИНА БУРГАС

                                                                     Дирекция
                                           "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

                                                                 ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена ооръчка с предмет: "Изготвяне на идеен инвестиционен проект за улично осветление главен път Е І-9 - изхода към КК "Слънчев бряг" - гр. Бургас".
                                                                        2010 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0061

свали като pdf разглеждания: 10954 последна промяна: 14:17:25, 10 ноември 2010