Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас. 2. Изграждане на „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана н

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас. 2. Изграждане на „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана н

Публикувано на: понеделник, 15 ноември 2010
Валидно до: вторник, 16 ноември 2010, 14:30

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас. 2. Изграждане на "Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 16.11.2010г. /вторник/ от 14:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет.1, заседателна зала.


свали като pdf разглеждания: 3492 последна промяна: 08:30:00, 15 ноември 2010