Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0062
Публикувано на: понеделник, 15 ноември 2010
Валидно до: понеделник, 27 декември 2010, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти:

1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ гр. Българово

2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово – І етап”
2010 г.

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0062

свали като pdf разглеждания: 31739 последна промяна: 17:11:24, 15 ноември 2010