Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171)

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171)

Публикувано на: вторник, 16 ноември 2010
Валидно до: сряда, 17 ноември 2010, 15:00

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев”, гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171) ж.к. "Славейков”, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 17.11.2010г. /сряда/ от 15:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет.1, заседателна зала.свали като pdf разглеждания: 3301 последна промяна: 11:12:11, 16 ноември 2010