Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас”.

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас”.

Публикувано на: вторник, 16 ноември 2010
Валидно до: четвъртък, 18 ноември 2010, 13:00

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 18.11.2010г. /четвъртък/ от 11:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет.1, Заседателна зала.


свали като pdf разглеждания: 3835 последна промяна: 15:36:22, 16 ноември 2010