Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътно кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път ІІ-99 при км. 4+433, Община Бургас”.

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътно кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път ІІ-99 при км. 4+433, Община Бургас”.

Публикувано на: сряда, 24 ноември 2010
Валидно до: петък, 26 ноември 2010, 11:30

ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 при км. 4+433, Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 26.11.2010 г. (петък), от 11:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.


свали като pdf разглеждания: 3393 последна промяна: 16:00:00, 24 ноември 2010