Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Център за временно настаняване на бездомни хора” – вътрешно преустройство на сграда – имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, ул. „Китка”, гр.

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Център за временно настаняване на бездомни хора” – вътрешно преустройство на сграда – имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, ул. „Китка”, гр.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0064
Публикувано на: петък, 26 ноември 2010
Валидно до: понеделник, 20 декември 2010, 16:00

                                                                ОБЩИНА БУРГАС

                                                                   Дирекция

                                         "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
                                                            

                                                                  ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Център за временно настаняване на бездомни хора" - вътрешно преустройство на сграда - имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. "Акациите", ул. "Китка", гр. Бургас."


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0064

свали като pdf разглеждания: 23155 последна промяна: 14:50:23, 26 ноември 2010