Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 – до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 – до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0065
Публикувано на: четвъртък, 02 декември 2010
Валидно до: четвъртък, 13 януари 2011, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

 Дирекция
                                            

 "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян” от о.т. 493 - 495 - 479 - 506 - 471 - 463 - 457 - 451 - 510 - 443 - 441 - 427 - 431 - 419 - 416 - 409 - 412 - до о.т. 405, в участъка от бул. "Иван Вазов” до бул. "Сан Стефано” по плана на ж.к. "Възраждане”, гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен проект”.

2010 г.

 

 За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0065

свали като pdf разглеждания: 29877 последна промяна: 08:58:21, 02 декември 2010