Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2010-0068
Публикувано на: понеделник, 06 декември 2010
Валидно до: четвъртък, 06 януари 2011, 10:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция
"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”:

1) Главен източен канализационен колектор

2) Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС Победа

3) Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ”,

финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.”


2010 г.За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0068

свали като pdf разглеждания: 26951 последна промяна: 15:10:11, 06 декември 2010