АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Публикувано на: вторник, 22 ноември 2011
Валидно до:

Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.

Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Пет от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

 


свали като pdf разглеждания: 623 последна промяна: 16:44:48, 22 ноември 2011