ІІ. Мерки за подобряване

ІІ. Мерки за подобряване

Публикувано на: вторник, 22 ноември 2011
Валидно до:

Във връзка със степента на удовлетвореност от нивото на обслужване е необходимо най-вече да се  подобрят:

1. компетентностите на служителите, пряко ангажирани с предоставянето на административни услуги на граждани и бизнеса.

2. обстановката, в която се предоставят административните услуги.

3. предоставянето на достъп до информация.


свали като pdf разглеждания: 595 последна промяна: 16:45:50, 22 ноември 2011