9. Гробищен парк, Ритуална зала, Зала за обреди и ритуали, Терен - част от парк "Езеро"

9. Гробищен парк, Ритуална зала, Зала за обреди и ритуали, Терен - част от парк "Езеро"

Публикувано на: вторник, 01 юли 2008
Валидно до: петък, 24 септември 2038, 13:33

 

Идентификационен № 0-000739
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия от 10.04.2002 г.
Предмет на концесията Изключително право да осъществява търговско дейност върху имотите, ведно с прилежащата им инфраструктура и принадлежности
Индивидуализация на обекта на концесията 1. "Гробищен парк" - гр.Бургас, ж.к. "Изгрев" 2. "Ритуална зала"  в "Гробищен парк" - гр.Бургас, ж.к "Изгрев" 3. "Зала за обреди и ритуали" - гр.Бургас, ул."Странджа" 15, до вх.А 4. Терен - част от парк "Езеро" - гр.Бургас
Срок на концесията 35 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 09.05.2003 г.
Данни за концесионера "Обреден комплекс" ООД,  със седалище и адрес на управление в гр.Бургас
Концесионно възнаграждение Концесионерът се задължава да проектира, изгради и предаде в собственост на Концендента след изтичане на срока на договора, следните обекти и подобрения в имота: на територията на "Гробищен парк" - крематориум, разширение и модернизация на съществувата база за траурни ритуали, а на територията на парк "Езеро" спортно развлекателен комплекс -обекти за спорт и туризъм, развлечение и отдих и всички новоизградени инфраструктурни обекти на територията на концесията. Годишната субсидия, която Концедента предоставя на Концесионера за задължителните траурни услуги да се намалява ежегодно с 20 000 лв. за годините от 2003 г. до 2007 г. включително, като от 2008 г., същата ще бъде прекратена изцяло. От 01 .01.2008 г. Концесионера се задължава да предоставя задължително траурни услуги на цени не по-високи от следните такива, предоставени от специализираните общински дружества и предприятия в градовете София, Пловдив, Варна и Русе.

свали като pdf разглеждания: 14572 последна промяна: 13:55:57, 13 февруари 2018