1. Подлез до "Театър за драма, опера и балет"

1. Подлез до "Театър за драма, опера и балет"

Публикувано на: вторник, 01 юли 2008
Валидно до: вторник, 24 септември 2019, 14:47

 

Идентификационен № 0-000497
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №5 от 29.01.2004 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез до "Театър за драма, опера и балет" на бул."Христо Ботев", гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 14.04.2004 г.
Данни за концесионера "Си-ди-трейд" ООД, рег. по ф.д. №3751/1998 г. на Окръжен съд гр.Бургас, седалище и адрес на управление  гр.Бургас, ж.к Лазур, бл.6, вх.А, ет.4
Концесионно възнаграждение 9700 лв. годишно концесионно възнаграждение

свали като pdf разглеждания: 9175 последна промяна: 11:08:48, 13 февруари 2018