3. Подлез на бул."Стефан Стамболов" до РУМ "Младост"

3. Подлез на бул."Стефан Стамболов" до РУМ "Младост"

Публикувано на: вторник, 01 юли 2008
Валидно до: вторник, 24 септември 2019, 15:03

 

Идентификационен № 0-000514
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №5 от 29.01.2004 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Стефан Стамболов", до РУМ "Младост" гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 02.08.2004 г.
Данни за концесионера "Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс"-гр.София, рег. ф.д. №1506/1999 г. на СГС със седалище и адрес на управление гр.София, община "Лозенец", бул. "Симеоновско шосе" 80
Концесионно възнаграждение 5 665 лв. годишно концесионно възнаграждение
ПРЕКРАТЕНА Прекратена по Решение на ОбС-Бургас №49/24.03.2015г. по т.35

свали като pdf разглеждания: 13790 последна промяна: 11:08:12, 13 февруари 2018