5. Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до ВХТИ "Проф.Д-р Асен Златаров"

5. Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до ВХТИ "Проф.Д-р Асен Златаров"

Публикувано на: вторник, 01 юли 2008
Валидно до: вторник, 26 май 2009, 08:58

 

Идентификационен № 0-000641
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №37 от 29.06.2006 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 608/03.04.2007 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Подлез на бул. "Проф. Яким Якимов" до университет  "Проф.Д-р Асен Златаров", гр.Бургас
Срок на концесията 15 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 03.07.2007 г.
Данни за концесионера "Анастаси кънстръкшън" ЕООД-гр.Бургас, ул."Одрин"15, ет.6, ст.601, рег. по ф.д. №2032 от 2006 г., рег. под №1375, том 81, стр.146 на БОС, Булстат: 147052229
Концесионно възнаграждение 9 020 лв. годишно концесионно възнаграждение
Дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор

26.05.2009 г. Решение от 23.04.09 г.-28.04.2009 г. на Общинския съвет Бургас - чл.73, ал.1 и 3 от ЗК и Раздел VIII т.2.2. от Договора за концесия

ПРЕКРАТЕНА Прекратена 26.05.2009 г. по Решение на ОбС-Бургас от 23.04.2009г.-28.04.2009г.

свали като pdf разглеждания: 19270 последна промяна: 10:14:25, 29 август 2017