Община бургас открива процедури за продажба чрез търг на недвижими имоти - частна общинска собственост

Община бургас открива процедури за продажба чрез търг на недвижими имоти - частна общинска собственост

Публикувано на: петък, 03 октомври 2014
Валидно до: вторник, 11 ноември 2014, 12:08

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинскасвали като pdf разглеждания: 3920 последна промяна: 11:55:50, 06 октомври 2014