Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

Публикувано на: четвъртък, 11 декември 2014
Валидно до: вторник, 20 януари 2015, 19:06

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 4899 последна промяна: 09:01:29, 12 декември 2014