№ 209/31.01.2019г. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предназначени за организиране на ученическо столово хранене...

№ 209/31.01.2019г. Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предназначени за организиране на ученическо столово хранене...

Публикувано на: понеделник, 04 февруари 2019
Валидно до: понеделник, 04 февруари 2019, 14:00


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 964 последна промяна: 14:04:13, 04 февруари 2019