Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Публикувано на: понеделник, 29 февруари 2016
Валидно до: понеделник, 29 февруари 2016, 17:57

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717215свали като pdf разглеждания: 3514 последна промяна: 10:56:31, 01 март 2016