Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Публикувано на: понеделник, 29 февруари 2016
Валидно до: понеделник, 29 февруари 2016, 18:17

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ І).

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717217свали като pdf разглеждания: 3894 последна промяна: 11:20:29, 01 март 2016