Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Публикувано на: понеделник, 29 февруари 2016
Валидно до: понеделник, 29 февруари 2016, 18:35

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП (ул. "Цар Петър" № 5Б).

Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26
Лица за контакт:
Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351
Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717222свали като pdf разглеждания: 3738 последна промяна: 11:37:35, 01 март 2016