Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многоф

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многоф

Публикувано на: понеделник, 29 февруари 2016
Валидно до: понеделник, 29 февруари 2016, 18:37

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции" 

Обособена позиция № 1 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.16

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.29А

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.73

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.60

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.5и бл.5А

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.34

гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.62

Обособена позиция № 2 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.57

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.72

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.64А

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.21

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.28 и бл.28А

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.24

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.53

гр. Бургас, ж.к. Славейков бл.63

Обособена позиция №3 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.26

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.42

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.78

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.34

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.33

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.25

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.35

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.37

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.81

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.31

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.39

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.68

гр. Бургас, ж.к. Зорница бл.40

гр. Бургас, ж.к. Лазур бл.2

Обособена позиция №4 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.1

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.2

гр. Бургас, ул.Иван Богоров №20

гр. Бургас, ул.Странджа планина №15,17,19

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.42

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.43

гр. Бургас, ж.к. Братя миладинови бл.1

гр. Бургас, ж.к. Възраждане бл.11

Обособена позиция №5 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.409

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.410

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 428

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 415 А

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 133

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 420

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 421

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 38

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 14

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник 18

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.24

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.31

Обособена позиция №6 Сгради с административен адрес:

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.106

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.107

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.79

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.84

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.60

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.71

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.76

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.95

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.97

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.104

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.112

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник бл.55 (вх.1,вх.2,вх.3,вх.4)

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.53

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.109

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717225свали като pdf разглеждания: 4736 последна промяна: 11:42:16, 01 март 2016