Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

Публикувано на: понеделник, 29 февруари 2016
Валидно до: понеделник, 29 февруари 2016, 18:43

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас  по обособени позиции:

ОП №1 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ж.к. Братя Миладинови, бл.117 от 1 до 7

ОП №2 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Св.Климент Охридски 22 и ул.Св.Патриарх Евтимий" 25

ОП №3 Сграда с административен адрес гр.Бургас,ул.Вардар №1

ОП №4 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл.32

ОП №5 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови бл.67 вх.1, 2 и 3

ОП №6 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 17

ОП №7 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.13

ОП №8 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.28

ОП №9 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница 36

ОП №10 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Зорница-бл.14

ОП №11 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.69

ОП №12 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.18

ОП №13 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур  бл.70

ОП №14 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.76

ОП №15 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Лазур, бл.21

ОП №16 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.10

ОП №17 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл. 89

ОП №18 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Лазур бл.12

ОП №19 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Зорница бл.15

ОП №20 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Славейков бл.62

ОП №21 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.22

ОП №22 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.67

ОП №23 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.72 вх.3,4,5 и 6

ОП №24 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.30

ОП №25 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.9

ОП №26 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев бл.71

ОП №27 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.41

ОП №28 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.23, вх. 5,6,7,8

ОП №29 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.15

ОП №30 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев, бл.54

ОП №31 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.21

ОП №32 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к Изгрев бл.4

ОП №33 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.86, вх.3,4,5,6

ОП №34 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.24

ОП №35 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл.38

ОП №36 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Изгрев, бл.61

ОП №37 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.19

ОП №38 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден рудник бл.26

ОП №39 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.27

ОП №40 Сграда с административен адрес гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.132

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Инж. Веселина Цакова - Главен инженер при Община Бургас - 056/907 351

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242.

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=717282свали като pdf разглеждания: 5234 последна промяна: 11:52:09, 01 март 2016