Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне- описание и формуляри

Съобщение за приет Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите

Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз е приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г. По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните…

прочетете повече