Икономика и стопански дейности - описание и формуляри

Електронно подаване на Справки-декларации по чл. 116, ал.3 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА: Наличие на цифров подпис регистриран в общинските власти за работа със системата. ВРЪЗКА: https://mdt.burgas.bg:8891/pub

прочетете повече

ИСД №01 Категоризация на заведение за хранене и развлечение

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГАЕлектронна услуга на Икономика и стопански дейности - Услуга №1

прочетете повече

ИСД №02 Категоризация на средствата за подслон и местата за настаняване

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГАЕлектронна услуга на Икономика и стопански дейности - Услуга №2

прочетете повече