Здравеопазване и и социални дейности - описание и формуляри

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения на при паркиране

Услугата се предоставя от ОП"Транспорт" считано от 1 юни 2015г.  За повече информация на сайта на Интегриран градски транспорт - http://www.transportburgas.bg/

прочетете повече