Управление на общинска собственост - описание и формуляри

УОС №04 Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГАЕлектронна услуга на Общинска собственост - Услуга №2

прочетете повече