В периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.

 Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 10 отговора: - напълно - 9 отговора; - отчасти - 1 отговор

прочетете повече

прочетете повече

 Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора Компетентност:    - компетентни- 10 отговора

прочетете повече

прочетете повече

Отношение към гражданите: - вежливо - 5 отговора; - внимателно - 5 отговора

прочетете повече

прочетете повече

 Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 7 отговора - често  - 2 отговора; - рядко - 2 отговора; - никога  -  3 отговора.

прочетете повече

прочетете повече