Обявления за конкурси

ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26  набира кандидати за работа за  следната позиция: "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. Щатна бройка   Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117   Характер на работата: Осъществяване на медицинско обслужване на настанените…

прочетете повече

Община Бургас обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация" в Областен информационен център

ОБЩИНА БУРГАСОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт "Логистика и информация" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, находящ се на ул. "Трапезица" № 5, при следните условия:    

прочетете повече

ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността: „Социален работник“ в “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1” – 0,5 щатна бройка

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следните позиции:       "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1" - 0,5 щатна бройка,   Място на работа: "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1", гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор № 35. Характер на работата:…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046  Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-182/19.02.2019 г.на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за  приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба.Краен срок за подаване на документи 30.10.2019г.Повече…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Сухопътни войски, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-176/15.02.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Сухопътни войски, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,…

прочетете повече

КОНКУРС за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“

О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 436/21.02.2019 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   главен експерт в отдел "Инвестиционно планиране" при Общинска администрация - Община Бургас               Минималните  изисквания,…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 1 (една) вакантна длъжност за офицери

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-175/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1 (една) вакантна длъжност за офицери, във в.ф.14390 - Горна Оряховица за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и отговарящи на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ. 1.Срок за подаване…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява 1 (една) вакантна длъжност за офицери

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-166/15.02.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1 (една) вакантна длъжност за офицери, във в.ф.26480 - София за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и отговарящи на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ. 1.Срок за подаване на документи…

прочетете повече