Обявления за конкурси

Съобщение относно конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Относно конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102100783, а именно: " Дата и часът на провеждане на конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102100783 се променят на 23.10.2018 г. (вторник), от 14:45 часа."    

прочетете повече

Съобщение относно конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС" ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Относно конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102272815, а именно: " Дата и часът на провеждане на конкурса за избор на управител на "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102272815 се променят на 23.10.2018 г. (вторник), от 14:00 часа."  

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас - обява за ВФ 22980 - София общо 50 места за войници

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина или които са изпълнявали…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА" МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ" В ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване                                                                          Изисквания за заемане…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - 3"

  "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3"   гр. Бургас   КЪМ О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3 (ЦНСТДМУ 3) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Лазур", ул."Места" № 166 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа…

прочетете повече

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността главен експерт в отдел “Контрол и принудително събиране” към дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 2835/05.10.2018 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: главен експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама" при Общинска администрация - Община…

прочетете повече

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността старши експерт в отдел “Контрол и принудително събиране” към дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”

    О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 2834/05.10.2018 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: старши експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама" при Общинска администрация - Община…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ " ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

  О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,   И ЗАПОВЕД № 2832/05.10.2018 г.                 ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при Общинска администрация - Община Бургас          …

прочетете повече