Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ Адрес:  Гр. Бургас, к-с,, Възраждане", ул. ,,Дебелт" № 63 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания";…

прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „Детегледач“ по проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "детегледач"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" №26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За една бройка детегледач на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Началник на отдел “Туристически политики и дейности” при Общинска администрация – Община Бургас

    О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 413 /14.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: Началник на отдел "Туристически политики и дейности" при Общинска администрация - Община Бургас           …

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността: Началник на отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция “Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

      О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №459/18.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: Началник на отдел " Превенции и младежки политики " Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки…

прочетете повече

Обява на ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните…

прочетете повече

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046     Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ» В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26   На основание чл. 44 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) и Заповед № 227/27.01.2020 година на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВАМ:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ»  В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И…

прочетете повече

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: 1.За Пловдив - 38 (тридесет и осем) длъжности; Срок за подаване…

прочетете повече