Обявления за конкурси

Обява за прием на документи за подбор на следните длъжности -„Медицинска сестра“–2 работни места и „Домашен санитар“–5 работни места за предоставяне на почасови здравно-социални услуги в домашна среда

  ОБЯВЛЕНИЕ            Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,   Община…

прочетете повече

Обява за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ по проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

    ОБЯВЛЕНИЕ   Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Наблюдавано жилище" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.           Работните места са разкрити във връзка с изпълнение…

прочетете повече

Обява за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ по проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравносоциални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“-

  ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.           Работните места са разкрити във връзка с…

прочетете повече

Обява за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“по проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейств

    ОБЯВЛЕНИЕ   Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.          …

прочетете повече

Обява за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Преходно жилище“ по проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас

    ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Преходно жилище" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.           Работните места са разкрити във връзка с изпълнение…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ за длъжността „медицинска сестра“

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "медицинска сестра"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За 1 бройка медицинска сестра на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по…

прочетете повече

Свободни позиции в Бургаски пазари

Обява

прочетете повече

Свободни позиции в Обреден комплекс

Обява

прочетете повече