Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   По проект: "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, регистрационен номер на ДБФП№ BG05M9OP001-2.010-0376-C01,  за длъжността "Директор на ОП "Зелени асистенти"     ОБЩИНА БУРГАС ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 36 длъжности за лекари и 8 длъжности за санитарни инструктори

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046            Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-637/03.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 36 длъжности за лекари и 8 длъжности за санитарни инструктори, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ПСИХОЛОГ" В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 3

                         ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 3 8011 ГРАД БУРГАС, Ж.К. " МЕДЕН РУДНИК", БЛ. 408, ВХ. а, ЕТ. 2 ТЕЛ. 056810077, МОБ. ТЕЛ. 0879656691, E-MAIL: cnstd_mr.burgas@abv.bg КЪМ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "Психолог" - 1 щатна бройка   Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В отдел „Социални дейности, здравеопазване и програми“ към дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26       набира кандидати за работа за  следната позиция:       Длъжност: Старши експерт Място на работа: отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", Община Бургас Характер на работата: Приема и обработва документи и отчети и оказва техническа и организационна подкрепа…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ" В ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване                                                                          Изисквания за заемане…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ " ПАЗАЧ НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА" В ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 2

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26     набира кандидати за работа за  следната позиция:         "Пазач невъоръжена охрана" в "Център за временно  настаняване" 2 гр. Бургас- 1 щатна бройка.   Място на работа: "Център за временно настаняване" 2, гр. Бургас, кв. "Акациите", ул. "Беласица № 6.   Характер на работата:  Оказва индивидуална подкрепа и грижа на настанените…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/

  ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/ Адрес:  Гр. Бургас, к-с,,Меден рудник", бл.408, вх.А, ет.2,ап. ляв и десен Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания-3"; осъществява…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: „Управител“ на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 1 щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:     "Управител" на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 1 щатна бройка   Място на работа: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, разположено в гр. Бургас, ул."Поп Грую"№45         Характер на работата: Формира и провежда социалната политика в социалната…

прочетете повече