Обявления за конкурси

Обява за набиране на български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка

  О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.   Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще…

прочетете повече

Обява за набиране на български граждани, желаещи да получат специална военна подготовка

  О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.  

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: „Социален работник“ в “ЦНСТ за деца имладежи без увреждания 1” – 0,5 щатна бройка и „Социален работник“ в „ЦНСТ за деца и младежи с увреждания 2" - 0,5 бр.

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 набира кандидати за работа за  следните позиции:     "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1" - 0,5 щатна бройка,   Място на работа: "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1", гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор № 35. Характер на работата: оказва…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следната позиция:   "Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117 Характер на работата: Осъществяване на медицинско и социално обслужване…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО Проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26                                                                                                        О Б Я В Я В А    2…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4, разположен в гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. „Пролет“ № 46.

   О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следните позиции:       "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 - 0,5 щатна бройка,   Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4, разположен в гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Пролет" № 46.            …

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" В „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”

    "Защитено жилище за лица с психични разстройства"   гр. БУРГАС   КЪМ О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор" № 32 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите…

прочетете повече

Обява на Военно окръжие ІІ степен - Бургас за вакантни длъжности за войници за Област Бургас 4 (четири места)

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Военновъздушните сили на лица, завършили граждански средни или висши училища…

прочетете повече