Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за 1 бройка „специален педагог" по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C02 „Услуги за ранно детско развитие”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C02 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "специален педагог"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За 1/една/ бройка "специален педагог" на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020…

прочетете повече

О Б Я В А за свободно работно място за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" в Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР)

  "Защитено жилище за лица с психични разстройства"   гр. БУРГАС   към О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР) Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор" № 32 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите…

прочетете повече

Обява за 21 длъжности за във военни формирования от състава на Военноморските сили

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:…

прочетете повече

Служба "Военна полиция" обявява конкурс за длъжността "старши специалист" във втори военнополицейски екип

СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" - СОФИЯРЕГИОНАЛНА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" - СЛИВЕНСливен-8804 п.к. № 47, ул."Роза Люксембург" № 1, тел. 044/61 77 20, МО-44 420   ОБЯВА Служба "Военна полиция" обявява конкурс за длъжността "старши специалист" във втори военнополицейски екип, в сектор "Контрол и охрана" в Териториален отдел "Военна полиция"-Бургас към Регионална служба "Военна полиция" гр.Сливен, с местослужене гр.Бургас. Срок за подаване…

прочетете повече

ОБЯВА по Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възра

      ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием…

прочетете повече

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046           Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-762/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 198 /сто деветдесет и осем/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина, …

прочетете повече

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Социален работник“ на пълен работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

  ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "Социален работник" на пълен работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА     Работно място: Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. «Сан Стефано» № 32 /ЦРДУ/   Работно време: пълно работно време - 8 часа дневно при пет-дневна работна седмица.   Размер на основната заплата, определена за длъжността - 735 (седемстотин…

прочетете повече

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията…

прочетете повече