Обявления за конкурси

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ - обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635, факс: 603-259     Рег. №  4728/06.08.2020 г.   О Б Я В А   относно обявяване на график за продължаване на конкурсната процедура в конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 8(осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046     ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-558/21.07.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8(осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Национален военен университет "Васил Левски",…

прочетете повече

ОБЯВА ЗА прием на документи за подбор на следните длъжности: - „Медицинска сестра“ – 2 работни места; - „Рехабилитатор“ – 1 работно място; - „Домашен санитар“ – 4 работни места,за предоставяне на почасови здравно-социални услуги в домашна среда

    ОБЯВЛЕНИЕ            Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,  …

прочетете повече

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

    ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС     За избор на ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, при следните условия:   Минимални изисквания: Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър". Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявявени 190 /сто и деветдесет / вакантни длъжности за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА             Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че  със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 190 /сто  и деветдесет / вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища…

прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени вакантни длъжности

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА                   Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че  със заповед №ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански…

прочетете повече

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията…

прочетете повече