Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" ОТДЕЛ, СТРОИТЕЛСТВО", ДИРЕКЦИЯ" СТРОИТЕЛСТВО", СЕКТОР КСЕЕ

  С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт   към дирекция "Строителство" в отдел " Строителство", сектор "Капитално строителство и енергийна ефективност"   Допуска до конкурс следните кандидати:     1.    Елена Цветанова Лозанова-Палова 2.    Драгомира Димова Георгиева 3.    Десислава Иванова Димитрова 4.    Людмила Люцканова…

прочетете повече