Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА "РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ" ГР. БУРГАС

      СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати   за длъжността:  ДИРЕКТОР НА "РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ" ГР. БУРГАС   Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса комисията допусна следните кандидати:     1. М. В. Н. - вх. № 94-01-24798/26.07.2019 г.     Посочените кандидати следва да се явят за защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Директор“ на Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ гр. Бургас

      СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски" гр. Бургас   Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса комисията допусна следните кандидати:     1. Г. М. Д. - вх. № 94-01-25199/30.07.2019 г.     Посочените кандидати следва да се явят за защита на концепция за дейността и развитието на Бургаска художествена…

прочетете повече