Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“

  С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Главен експерт   в отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност",                               дирекция "Строителство"               Допуснати до конкурс кандидати:   Име, презиме и фамилия на кандидата Регистрационен…

прочетете повече

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел „Туристически политики и дейности“

        С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Началник на отдел в административно звено отдел "Туристически политики и дейности"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:     Инициали на кандидата и входящ номер на заявление за участие в конкурса: 1.    А. В. Т -    вх.…

прочетете повече

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел в административно звено Отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  Началник на отдел в административно звено Отдел " Превенции и младежки политики " в Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:       Инициали на кандидата и входящ номер на заявление…

прочетете повече