Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността старши експерт в дирекция “Икономика и стопански дейности”

  С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността           старши експерт в  дирекция "Икономика и стопански дейности"              Въз основа на преценката по документи, конкурсната комисия реши:             Допуска до конкурс следните кандидати:   Име, презиме и фамилия на кандидата 1.     Елена…

прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 1643/21.06.2019г. на кмета на Община Бургас,  реши:     Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати:   № Име, презиме и фамилия   1. Велислава Димитрова…

прочетете повече

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“към дирекция „Устройство на територията“

        С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция "Устройство на територията"     Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:     Георги Димитров Долапчиев Йовка Стефанова Желязкова Антон Тодоров…

прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС   Днес, 20.06.2019 г. въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността комисията допуска до интервю, следните кандидати:   № по ред Трите имена на кандидата   Час за явяване на интервю 1 Томи Николаев Томов 10:00 часа 2 Весела Крумова Георгиева 10:10 часа 3 Петър Димитров Димитров 10:20 часа 4 Милена…

прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА " П. К. ЯВОРОВ" ГР. БУРГАС

    СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на Регионална библиотека "П. К .Яворов" - гр. Бургас   Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса комисията допусна следните кандидати:     1. Яна Димитрова Кършийска   2.Златинка Димитрова Калчева     Посочените кандидати следва да се явят за защита на концепция за дейността и развитието на…

прочетете повече