Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт в отдел "Контрол и принудително събиране"

  Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:   1. Веселина Дянкова Михалева 2. Татяна Николова Калпакова 3. Милена Георгиева Иванова 4. Мирослав Илиев…

прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в отдел "Контрол и принудително събиране"

  Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама"     Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:               Допуска до конкурс следните кандидати:   1. Татяна Николова Калпакова 2. Мария Стоева Митева 3. Милена Георгиева Иванова 4. Руска…

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, ОТДЕЛ " ФСД" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

    С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността старши счетоводител в Дирекция "Бюджет и финанси", отдел "ФСД" при общинска администрация на Община Бургас   Въз основа на преценката на подадените документи комисията реши:              Допуска до интервю следните кандидати:     Нина Илиева Чочева              Посочените кандидати…

прочетете повече