Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ“ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Бургас

  С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - гр. Бургас След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Комуникация и информация", допуснати до явяване на тест са следните кандидати: № Трите имена на кандидата 1 Ана Димитрова Янчева…

прочетете повече

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед № 2207/01.09.2020г. на кмета на Община Бургас,  реши:   Допуска до събеседване /интервю/ следните кандидати:   № Име, презиме и фамилия   1. Радка Асенова Христова…

прочетете повече