Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР в ОТДЕЛ КАНДООС   Днес, 12.12.2019 г. въз основа на подадените документи и изискванията за заемане на длъжността комисията допуска до интервю, следните кандидати:   № по ред Трите имена на кандидата   Час за явяване на интервю 1 Катя Боева Стоянова 10:00 часа 2 Анелия Огнянова Мухова 10:10 часа 3 Ивиан Иванов Горов 10:20 часа 4 Радослава Радкова…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Домашен санитар“

  ОБЩИНА БУРГАС     СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Домашен санитар", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките…

прочетете повече