Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: „Медицинска сестра“, „Психолог“, „Рехабилитатор“ и „Домашен санитар“ в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на тер

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: "Медицинска сестра", "Психолог", "Рехабилитатор" и "Домашен санитар", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019г. по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания…

прочетете повече