Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас

    ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", ул. "Вардар" за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 3 работни места, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Детегледач…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Координатор – 1 работно място; Социален работник – 1 работно място, в Наблюдавано жилище

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Координатор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, в Наблюдавано жилище, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", ул. "Вардар" за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 3 работни места, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Детегледач - 2 работни…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Вардар“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", ул. "Вардар" за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 3 работни места, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Детегледач - 2 работни…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Директор, Социален работник, Логопед, Психолог, Детегледач, Хигиенист и Технически сътрудник в ЦОП по оперативна програма

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 12 работни места, Логопед - 1 работно място, Психолог - 4 работни места, Детегледач - 5 работни места, Хигиенист - 1 работно място и Технически сътрудник - 1 работно място., в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Детегледач – 5 работни места, Хигиенист – 1 работно място в ЦОП Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Детегледач - 5 работни места, Хигиенист - 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Технически сътрудник – 1 работно място В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС.

    ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Технически сътрудник - 1 работно място., в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура…

прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности в Преходно жилище Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности в Преходно жилище: Директор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Медицинска сестра - 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията…

прочетете повече