Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор – 1 работно място

  Община Бургас  Проект № BG05M9OP001-2.008-0002-C01                                   "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа                                                на лица с увреждания на територията на община Бургас" ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи в "Център…

прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Център за обществена подкрепа, ул. „Филип Кутев“ №11, за длъжността: Директор – 1 работно място

  Община Бургас Проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални   услуги за деца и семейства на територията на община Бургас" ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК    На допуснати и недопуснати кандидати по документи в Център за обществена подкрепа, ул. "Филип Кутев" №11, за длъжността: Директор - 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне…

прочетете повече

Списък на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности в Преходно жилище, кв. „Акациите“, ул. „Беласица“ №9: за длъжността Директор – 1 работно място

  Oбщина Бургас Проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас" ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК                  На допуснати и недопуснати кандидати  по документи за следните длъжности в Преходно жилище, кв. "Акациите", ул. "Беласица" №9: за длъжността Директор - 1 работно място, в изпълнение…

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

      СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД     След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на "Иновационни системи - Бургас" ЕООД:   1. Допуска до участие в следващ етап на конкурса: - Даниела Веселинова  Иванова…

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

      СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС" ЕООД     След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на "Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД:   1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса: - Нели Славова Бойчева…

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

    СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД     След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на "Бургаски пазари" ЕООД:   1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса: - Донка Василева Христова               …

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

  СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "БУРГАСБУС" ЕООД     След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на "Бургасбус" ЕООД:   1.    Допуска до участие в следващия етап на конкурса: - Петко Димитров Драгнев               …

прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

  СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА "ЧИСТОТА" ЕООД     След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с изискванията по Решение на Общински съвет- Бургас, Комисията за избор на управител на "Чистота" ЕООД:   1.    Допуска до участие в следващия етап на конкурса - събеседване: - Анета Димитрова Младенова; - Иван Обретенов Червеняков;…

прочетете повече