ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

  О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул."Александровска" № 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg   ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА…

прочетете повече

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА БУРГАС

  ОБЩИНА БУРГАС   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проект на Бюджет 2019 година на община Бургас  при следния график:   Място Дата Час Културен дом на Нефтохимика 09.01.2019 г. 18,00 ч. ж.к. "Меден Рудник" -  зала "Никола Станчев" 10.01.2019 г. 18,00 ч.   Материалите, представящи основните бюджетни показатели ще бъдат публикувани на 28.12.2018 г. на официалния…

прочетете повече

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЗОНА "Д" Ж.Р МЕДЕН РУДНИК"

ПОКАНАЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА: "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЗОНА "Д" Ж.Р МЕДЕН РУДНИК"иОБСЪЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БУРГАС     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Бургас има удоволствието да Ви покани за участие в публично обсъждане, свързано с подготовката на проект за: "Изграждане на социални жилища в зона "Д" ж.р. Меден рудник, гр. Бургас" и обсъждане на…

прочетете повече

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА "ПАРК НА МИНИТАТЮРИТЕ "ЕВРОПА" - БУРГАС, В ПАРК "СВ.ТРОИЦА", Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС

ПОКАНАЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА "ПАРК НА МИНИТАТЮРИТЕ "ЕВРОПА" - БУРГАС, В ПАРК "СВ.ТРОИЦА", Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС   Община Бургас кани всички заинтересовани лица да дадат предложения и становища по настоящия идеен проект за създаването на парк на миниатюрите "Европа". Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при…

прочетете повече