ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Електронни обществени поръчки(след 1 януари 2020 г.)https://app.eop.bg/buyer/16058   Обществени поръчки на Община Бургас, публикувани в сайта на Община Бургас(16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)https://www.burgas.bg/bg/notice/index/62   Обществени поръчки на Община Бургас, публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчкиhttp://rop3-app1.aop.bg:7778  

прочетете повече