Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване към дирекция "Социални дейности"

  Резултати от проведено интервю   за длъжността " Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване към дирекция «Социални дейности, здравеопазване и програми», в отдел « Социални дейности, здравеопазване и спорт» при Общинска администрация на Община Бургас                 Допуснатите двама кандидати до интервю се явиха на събеседването.…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Управител на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ 1, разположен в кв. Меден Рудник ул. „Кооператор“ № 33 и Управител на „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с

    Резултати   от проведено интервю за длъжността Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" 1, разположен в кв. Меден Рудник ул. "Кооператор" № 33 и Управител на "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" 2, разположен в кв. Меден Рудник , ул. "Кооператор" № 35 при Общинска администрация на Община Бургас             След проведено …

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ДИРЕКТОР" НА ОП ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО " ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ"

    Резултати   от проведено интервю за длъжността Директор на Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" по проект: "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.010-0376-C01                   След проведено  интервю с кандидатите, комисията заседава и взе решение да…

прочетете повече