Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ и „ДОМАШЕН САНИТАР“, в изпълнение на проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС               РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" и "ДОМАШЕН САНИТАР", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма…

прочетете повече