Резултати от проведени конкурси

Резултати от проведено интервю за длъжността старши счетоводител по заместване, в дирекция «Бюджет и финанси» при отдел ФСД в Общинска администрация на Община Бургас

      Резултати   от проведено интервю за длъжността старши счетоводител по заместване, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ   в дирекция «Бюджет и финанси» при отдел ФСД в Общинска администрация на Община Бургас         На интервюто беше допуснат един кандидат - Нина Илиева Чочева. Кандидатът не се яви.      След приключване на интервюто, комисията заседава и взе решение, както следва:  …

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ-СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП „ЧИСТОТА ЕКО“, Бургас

  Резултати   от проведеното интервю-събеседване за ДЛЪЖНОСТТА СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП "ЧИСТОТА ЕКО", Бургас.            На  09.10.2018 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" №24, стая 204 се проведе интервю-събеседване за длъжността СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР /IT СПЕЦИАЛИСТ в ОП "ЧИСТОТА ЕКО".            От допуснатите…

прочетете повече