Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Началник на отдел „Туристически политики и дейности“ при Община Бургас

    РЕЗУЛТАТИ   от проведения конкурс за длъжността Началник на отдел "Туристически политики и дейности" при Община Бургас     Въз основа на получените резултати, комисията класира кандидатите, както следва:            Окончателен резултат:   Р. Т. С. - вх. № 94-01-7559/04.03.2020 г.    603 т. А. В. Т. - вх. № 94-01-5862/18.02.2020 г.    534 т.                Некласирани кандидати…

прочетете повече

Резултати от проведения конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция "Строителство", отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност"

      РЕЗУЛТАТИ   от проведения на 23.03.2020 г. конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция "Строителство", отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност" при Общинска администрация Бургас     Въз основа на получените резултати, комисията класира кандидатите, както следва:     Инициали на кандидатите Регистрационен индекс и дата на заявлението за участие в конкурса Окончателен резултат…

прочетете повече