Резултати от проведени конкурси

Резултати от конкурса за СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция ИСД

  РЕЗУЛТАТИ от проведения конкурс за длъжността старши експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности"              Въз основа на получените резултати, комисията класира кандидатите, както следва:   1. Елена Гавраилова Иванова 348 т 2. Лилия Иванова Стоянова 327 т                                                           …

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“ към дирекция „Устройство на територията“

    РЕЗУЛТАТИ   от проведения конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция "Устройство на територията"            Въз основа на получените резултати, комисията класира кандидатите, както следва:       Име, презиме и фамилия на кандидата Общ брой точки 1. Георги Димитров Долапчиев 408 т. 2. Антон Тодоров Андонов 387 т.…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

  ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване   В изпълнение на Заповед №1643/21.06.2019 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и  класиране на кандидатите както следва:             Одобрени:     № Име, презиме и фамилия   1.      Стойка Йорданова Стоянова…

прочетете повече

Резултати от проведено интервю за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел КАНДООС, Дирекция"Околна среда“

  П Р О Т О К О Л   от проведеното интервю-събеседване за ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел КАНДООС, Дирекция"Околна среда"                Днес, 26.06.2019 г. от 10,00 ч. в гр. Бургас, административната сграда на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, ет.3, ст.316 се проведе интервю-събеседване за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел КАНДООС, Дирекция"Околна среда".   На интервю-събеседване се явиха…

прочетете повече