Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. БУРГАС

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. БУРГАС   Във връзка с изпълнение на Проект "Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас 2019 - 2021 г.", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, беше проведена процедура за избор на експерт…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДОМАШЕН САНИТАР“

    ОБЩИНА БУРГАС               РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДОМАШЕН САНИТАР", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките…

прочетете повече