Резултати от проведени конкурси

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване обявата за избор за длъжността Ръководител на проект за „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНА БУРГАС прекратява  обявата за избор за длъжността Ръководител на проект за "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас", финансиран от ОПОС 2014-2020 г. , поради липса на съответствие на кандидатите с обявените изисквания за заемане на длъжността и като взе предвид сложността на инвестицията, изискванията на …

прочетете повече

Съобщение за резултатите от проведения втори етап на интервю - събеседване за длъжността „Технически сътрудник по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Б

Съобщение За резултатите от проведения втори етап на интервю - събеседване за длъжността "Технически сътрудник по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас"   На  проведените интервюта на 20.02.2019г. от 14.00 часа и  на 21.02.2019г. от 9.00 часа в гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, ет.3, ст.314 бяха допуснати 27 (двадесет и седем)…

прочетете повече