Резултати от проведени конкурси

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра в здравен кабинет" в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед № 2207/01.09.2020 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:             Одобрени:     № Име, презиме и фамилия   1.        Диана Стоянова Кренчева   2.     …

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", „РЕХАБИЛИТАТОР" и „ДОМАШЕН САНИТАР"

ОБЩИНА БУРГАС     РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "РЕХАБИЛИТАТОР" и "ДОМАШЕН САНИТАР", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

ОБЩИНА БУРГАС     РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: в Преходно жилище: Директор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Медицинска сестра - 1 работно място, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Координатор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, в Наблюдавано жилище, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: Директор - 1 работно място; Социален работник - 12 работни места, Логопед - 1 работно място, Психолог - 4 работни места, Детегледач - 5 работни места, Хигиенист - 1 работно място и Технически сътрудник - 1 работно място., в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани…

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови", ул. „Вардар"

ОБЩИНА БУРГАС     РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ в "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", ул. "Вардар" за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 3 работни места, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Детегледач - 2 работни…

прочетете повече